v

v

۱۳۹۱/۰۲/۱۸

سه نفر از ساکنین روستای نصیر آباد که سوار بر خودروی زانتیای خود بودند در روستای پیردان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفتند


بر اثر این حمله یک نفر از آنان به هویت محمد نعیم تلاتف که مخالف نظام بوده هفت ماه پیش با درخواست وزارت اطلاعات با دادن امن نامه به داخل کشور میرود در این حمله در دم جان باخت و دو نفر دیگر به نام های مسلم تلاتف که برادر زن محمد نعیم تلاتف میباشد هم همراهی او بوده و یحیی بهرامزهی مخالف نظام وبا دعوت وزارت اطلاعات و واسطه ریش سفیدان با کلک ومکر رژیم مجبور به اخذ امن نامه میشود این دونفر به شدت زخمی شده و به بیمارستان شهرستان ایرانشهر انتقال داده شدندوضعیت عمومی زخمی شدگان چندان رضایت بخش نیست

تصویری از محمد نعیم تلاتف 

 پس از اینکه مهاجمان که سورا بر ماشین زانتیا بودندبا  پرتاب نارنجک دستی به طرف ماشین اینها که دران حال نارنجک شان عمل نمیکند باتیراندازی به وسیله سلاح کلاشنیکف مبادرت به این کار کردند،واز صحنه متواری شده و فرار کردند با این حال مردم با اطلاع سریع به پاسگاه محل عبور این مهاجمان تا ان خودرو را متوقف کنند که متاسفانه هیچ عکس العملی  از پاسگاه محل عبور مهاجمان که پاسگاه پل سرباز میباشد انجام نمیگیردبا مشاهده این صحنه واضح وروشن بوده که این خودرو با برنامه وهماهنگی از  ایست بازرسی رد میشود.بر اثر این حمله یک نفر از آنان به هویت محمد نعیم تلاتف که مخالف نظام بوده هفت ماه پیش با درخواست وزارت اطلاعات با دادن امن نامه به داخل کشور میرود در این حمله در دم جان باخت و دو نفر دیگر به نام های مسلم  تلاتف که برادر زن محمد نعیم تلاتف میباشد هم همراهی او بوده و یحیی بهرامزهی مخالف نظام وبا دعوت وزارت اطلاعات و واسطه ریش سفیدان با کلک ومکر رژیم مجبور به اخذ امن نامه میشود این دونفر به شدت زخمی شده و به بیمارستان شهرستان ایرانشهر انتقال داده شدندوضعیت عمومی زخمی شدگان چندان رضایت بخش نیست محمد نعیم ویحیی بهرامزهی که امن نامه گرفته بودند به انها تقاضای همکاری یعنی خیانت به دوستان و مخالف حکومت اخوندی داده  میشودکه با مخالف شدید اینها روبرو میشوند  که باخاطر مخالفت اینها وزارت اطلاعات نقشه ترور ناجوان مردانه واین جنایت را انجام میدهد وثابت کردند که امن نامه ای وجود ندارد واین یک بازی وکلک برای ترور افرادر مخالف خود هست هست


Source: دریافت خبر از طریق ای-میل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر