v

v

۱۳۹۱/۰۳/۲۷

اوج اثر پروانه ای: اگر والدین خالد شیخ محمد... رازگو بلوچ


اگر والدین خالد شیخ محمد از منطقه اجدادی خود "سرباز" در بلوچستان ایران نمی کوچیدند به "کویته" در بلوچستان پاکستان، آیا هنگامه ای بزرگ چون یازده سپتامبر رقم می خورد؟

خانواده عجیبی است؛ همه اعضای آن یا علیه روس جنگیده اند و یا علیه آمریکا و یا هردو: خالد شیخ و سه برادر بزرگ ترش زاهد، عابد و عارف، برادرزاده اش رمزی یوسف (عبدالباسط کریم بلوچی) و برادرزاده دیگرش عمار بلوچی (علی عبدالعزیز علی) و همسر پاکستانی (سندی) اش دکتر عافیه صدیقی.
و در عین همه تحصیلات تخصصی دارند: خالد شیخ مهندسی مکانیک از دانشگاه فنی و کشاورزی کارولینای شمالی. رمزی یوسف مهندسی برق از دانشگاه سوان سی انگلیس. همسرش عافیه صدیقی دکترای علوم عصب شناختی از آمریکا. پدر رمزی یوسف هم مهندس است و در هواپیمایی کویت کار می کرد. مادرش هم یک فلسطینی است!
ولی براستی اگر والدین خالد شیخ محمد از منطقه اجدادی خود "سرباز" در بلوچستان ایران نمی کوچیدند به "کویته" در بلوچستان پاکستان، آیا هنگامه ای بزرگ چون یازده سپتامبر رقم می خورد؟! مسلما نه. هر چه رخ می داد، این یک رخ نمی داد که تاریخ معاصر را به دو مرحله قبل و بعد از یازده سپتامبر تقسیم کند.
اگر والدین ان ها در همان "سرباز" بلوچستان ایران می ماندند و به بلوچستان پاکستان نمی کوچیدند ...
و یا اگر درهمان پاکستان می ماندند و به کویت نمی کوچیدند...
و یا اگر فرزندان شان را برای تحصیل نمی فرستادند (رمزی به انگلیس و خالد شیخ به آمریکا و عافیه صدیقی به آمریکا)...
و یا اگر پدر رمزی با یک زن فلسطینی ازدواج نمی کرد...
و یا اگر ...
آیا تصادفی است که اینهمه اسامی در یک خانواده در یک سرنوشت مشابه اشتراک دارند؟! آن هم در خانواده ای که قرار بوده یکی از صدها هزار خانواده بی نام و نشان در سرزمینی متروکه به نام بلوچستان باشند. اثر ژن و تربیت و شرایط چه به خوبی خود را نمایان کرده است. انسان چقدر وابسته به محیط و شرایط و ژن هایش است، گویی که اختیارش از خود چندان نیست. گاهی آن قدر به جهان بینی و اعتقادات خود می نازیم که گویی حقیقت مطلقند و دیگران "باید" همرنگ ما سازند. وگرنه گمراهند و شایسته تکفیر! غافل از آن که آن اعتقادات بیشتر از هر چیز محصول مزاج شخصیتی (متاثر از ژن) و شرایط محیطی مان است. همین و بس.
کافی بود والدین این خانواده مثلا به "تهران" یا شمال ایران می کوچیدند! چقدر سرنوشت و اعتقادات شان عوض می شد. چقدر سرنوشت دنیا عوض می شد. اوج "اثر پروانه ای" را چه آسان در همین مثال می شود پیدا کرد!
راستی اگر اجداد اینان چند نسل پیش تر به حیفا و اورشلیم کوچیده بودند چه؟!
رازگو بلوچ


Source: http://razgobaloch.blogfa.com/post/67

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر