v

v

۱۳۹۱/۰۷/۰۱

محمد نوری زاد: درایران بجای عقلا گاه آدم‌های جاهل بر مصدر امور نشسته‌اندمحمد نوری زاد معتقد است که در این «آشفته بازار» اگر یک فشنگ هم شلیک شود ، طبیعی است که مسئولیت آن بدوش فرمانده کل قواست
امروز بیست و یکم ماه سپتامبر، از سوی سازمان ملل متحد "روز جهانی صلح" نامگذاری شده است. بطور قطع این تصادف معنا داری است که در ایران، یعنی کشوری که بویژه در ماه‌های اخیر بیش از همه کشورهای جهان نامش با واژه جنگ همدوش و هم آوا شده است، درست در روز جهانی صلح، رژه نیروهای مسلح برگزار می گردد و مقامات بلند پایه دولتی و نظامی بیش از روزهای دیگر از ضرورت جنگ و یا مقابله با جنگ سخن می گویند. بویژه که "روز جهانی صلح"، با اولین روز از هفته موسوم به " دفاع مقدس" مطابق شده است.
در این میان در هفته‌های اخیر، جمعی از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور در جو نگران کننده فضای تهدیدآمیزی که کشور را در احاطه خود گرفته است، از تشکیل کمپین پر اهمیتی خبر داده اند که هدفش کمک به فضای صلح و آشتی و آزادی و مقابله با فریادهای رعد آسای جنگ طلبی است.
محمد نوری زاد- سینماگر ایرانی در تهران، یکی از اولین بنیادگزاران این کارزار و یکی از امضاء کنندگان اولین بیانیه آنست؛ بیانیه‌ای که شخصیت‌های دیگری همچون احمد صدر حاج سید جوادی، محمد علی عموئی، محمد ملکی و بابک احمدی نیز آنرا امضاء کرده اند.
بیانیه با این جملات هولناک آغاز می شود که: «بار دیگر سایه سنگین جنگ بر سرمان افتاده ، جنگی زیان بارتر و مخوف‌تر از جنگ هشت ساله».
نویسندگان بیانیه، بیلان خوفناک این جنگ هشت ساله را تشریح کرده و با اشاره به «صد ها هزار کشته و مجروح و میلیون ها آواره »، به مردم ایران هشدار می دهند که از صدای طبل جنگ بر خود میلرزند.
محمد نوری زاد، در گفتگوئی به مناسب "روز جهانی صلح" در متن فضای جنگی کشور ، از این اوضاع اظهار تاسف می کند و می گوید:
ما در سرزمینی زندگی می کنیم که بجای خردمندان، گاه آدم‌های جاهل بر مصادر امور نشسته‌اند و فرصت‌های طلائی این سرزمین کهن را ضایع می کنند.
او معتقد است که در این «آشفته بازار» اگر یک فشنگ هم شلیک شود، طبیعی است که مسئولیت آن بدوش فرمانده کل قواست.

Source: http://www.persian.rfi.fr

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر