v

v

۱۳۹۱/۱۱/۲۴

افتتاح یک شکنجه گاه در زندان مرکزی زاهدان توسط محمد مرزیه دادستان ولی فقیه

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» دادستان ولی فقیه در زاهدان با حضور در زندان به افتتاح یک شکنجه گاه جدید نمود.

روز سه شنبه ۱۷ بهمن ماه محمد مرزیه دادستان زاهدان همراه با تعدادی از سرکوبگران استان سیستان و بلوچستان در زندان زاهدان حاضر شدند و اقدام به افتتاح بند ۱۱ شکنجه گاه این زندان را نمودند.
این بند که از تعدادی زیادی سلولها انفرادی تشکیل شده است و ابعاد سلولها آن بسیار کوچک می باشد و گفته می شود زندانیانی که تحت عنوان تنبیه به این بند منتقل می شوند تمامی ارتباطهای آنها با خارج از این بند قطع می گردد. آنها نه امکان ارتباط با سایر همبندیان خود را دارند و نه می توانند با خانواده های هر گونه ارتباطی داشته باشند. زندانی طی ۲۴ ساعت فقط ۲ بار حق استفاد از سرویسهای بهداشتی را خواهد داشت.سلولها فقط دارای کف موزائيکی می باشد و فاقد تخت خواب و زیر انداز است و زندانی باید روی زمین بخوابد.
از طرفی دیگر تمامی شکنجه گران معروف زندان را به عنوان مسئولین این بند منصوب کرده اندافتتاح این شکنجه گاه همراه است با روزهایی که رژیم ولی فقیه آن را دهه فجر می نامد و مردم ایران به آن دهه زجراطلاق می کنند. دادستانهای ولی فقیه که خود از شکنجه گران سابق می باشند و طی ۳۲ سال حکومت این رژیم آموزشهای عملی و تئوری شکنجه و توجیه آن را بخوبی فرا گرفته اند بجای کشایش و به فکر رعایت حقوق اولیه زندانیان باشند اقدام به افتتاح شکنجه گاههای قرون وسطایی در زندانها می نمایند.
در حالی که ازدحام در سلولها به حد طاقت فرسایی رسیده است و زندانیان در طی ساعات شب ناچار هستند که یا کتابی و یا بصورت شیفتی استراحت کنند.اقدام به بستن بند ۶ زندان زاهدان نموده اند و زندانیان آن را که بیش از ۶۰۰ نفر می باشند را بین سایر بندها تقسیم کرده اند. تمامی راهروها و فضاهای عمومی بند مملو از زندانی شده است.غذای زندانیان به یک چهارم کاهش یافت است و فاقد کیفیت و قابل مصرف نمی باشد.امکانات پزشکی زندانیان تقریبا صفر می باشد و فقط در حد دادن قرصهای مسکن می باشد.
محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در زاهدان از جنایتکاران علیه بشریت می باشد که تا به حال بدستور و با حضور وی ده ها نفر از زندانیان سیاسی هموطن بلوچ اعدام شدند و تعداد زیادی از آنها در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،افتتاح شکنجه گاه جدید و قرون وسطایی توسط محمد مرزیه دادستان ولی فقیه در زندان زاهدان که به منظور شکنجه های قرون وسطایی علیه زندانیان بی دفاع و بخصوص زندانیان سیاسی می باشد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه می خواهد که به خواست عموم مردم ایران گوش فرا دهد و پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای و سایر آخوندهای شریک وی را به دادگاه های جنایی بین المللی ارجاع نماید.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۲۲ بهمن ۱۳۹۱ برابر با ۱۰ژانویه۲۰۱۳
گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید
دبیر کل ملل متحد آقای بان کی مون
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


منبع فعالین حقوق بشر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر