v

v

۱۳۹۲/۰۱/۰۴

وخامت حال زندانی سیاسی تبعیدی در سلولهای انفرادی زندان زاهدان استان سیستان و بلوچستانکسانی که در یورش به سلول زندانی سیاسی ایرج محمدی شرکت داشتند عبارتند از نارویی رئیس بازرسی زندان، غلامی رئیس اطلاعات زندان و یکی از ماموران به نام محمدی علی میری بنجار بودند. آفراد فول الذکر از شکنجه گران زندان زاهدان می باشند 

وخامت حال زندانی سیاسی تبعیدی در سلولهای انفرادی زندان زاهدان و انتقال وی به بهداری زندان. بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران» اعتصاب غذای زندانی سیاسی تبعیدی ایرج محمدی در اعتراض به انتقالش به سلولهای انفرادی قرنطینه زندان مرکزی زاهدان .

روز پنجشنبه اول فرودین ماه زندانبانان ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به سلول زندانی سیاسی ایرج محمدی یورش بردند. تمامی زندانیان سلول مربوطه را از سلول خارج کردند و وسایل آنها را تخریب و یا به سرقت بردند. سپس به زندانی سیاسی ایرج محمدی و هم خرج وی گفته شد که آنها باید به سلولهای انفرادی بند قرنطینه زندان زاهدان منتقل شوند.
  
زندانی سیاسی ایرج محمدی در اعتراض به یورش به سلولش در روز اول فروردین ماه و ایام عید نوروز و انتقال بی مورد آنها به سلولهای انفرادی دست به اعتصاب غذا زد.این زندانی سیاسی از ناراحتی حاد کلیوی رنج می برد و کلیه وی دچار خونریزی است یکی از پرسنل بهداری به او گفته است که قادر به درمان وی در بهداری زندان نیستند و باید در یکی از بیمارستان خارج از زندان درمان شود.

وضعیت جسمی زندانی سیاسی ایرج محمدی در سومین روز اعتصاب غذایش حاد شده است و گفته می شود به خاطر وخیم شدن وضعیتش او را به بهداری زندان منتقل کرده اند.

کسانی که در یورش به سلول زندانی سیاسی ایرج محمدی شرکت داشتند عبارتند از نارویی رئیس بازرسی زندان، غلامی رئیس اطلاعات زندان و یکی از ماموران به نام محمدی علی میری بنجار بودند. آفراد فول الذکر از شکنجه گران زندان زاهدان می باشند

اعمال و رفتار وحشیانه و ضد انسانی مأمورین مجری دستورات ولی فقیه آخوند علی خامنه ای حتی در ایام عید نوروز پایانی ندارد . 
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، انتقال زندانیان سیاسی به سلولهای انفرادی و تحت شکنجه قرار دادن آنها در ایام عید نوروز را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه آخوند علی خامنه ای به مراجع بین المللی قضایی است.


فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

۰۳ فروردین ۹۲ برابر با ۲۳ مارس ۲۰۱۳گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید

کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد

سازمان عفو بین الملل

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر