v

v

۱۳۹۲/۰۱/۲۹

بی خبری از رسانه های محلی و امدادرسانی: تصاویر خسارات زلزله 7/8 ریشتری در شهر گشت (کانون اصلی زلزله)

متاسفانه علیرغم زمین لرزه شدیدی که بلوچستان را در بهت فرو برده است، شبکه استانی هامون که در این بهبوهه می بایست به پوشش خبری و ارائه راهکارها و آموزش هایی جهت کاهش خسارات و آسیب ها و پیامدهای جانی و مالی زلزله می پرداخت، به پخش آهنگ های خرم و شاد باش مشغول است.


جای تامل است که تاکنون حتی یک گزارش تصویری از مناطق آسیب دیده توسط شبکه استانی هامون تهیه نشده است و استان در بی خبری کامل بسر می برد، خطوط ارتباطی همچنان قطع و یا مختل هستند. همینطور تاکنون خبری از امدادرسانی به مناطق زلزله زده نیست...

در حالی که انتظار میرفت تا شبکه استانی هامون و خبرنگارانش به مسئولیت خبررسانی و تهیه گزارش می پرداختند، تصاویر زیر را شهروندان شهر گشت تهیه و در سایت سنت آنلاین قرار داده اند
 .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر