v

v

۱۳۹۲/۰۴/۰۲

اعتراف سایت وابسته به محافل تندرو : مردم استان از تندروی مذهبی و سیاسی گذشته خسته شده اندسایت وابسته به محافل تندرو استان در مطلبی که با اندکی تغییرات از سرمقاله شریعمتداری در روزنامه کیهان کپی برداری شده است ناخواسته اعتراف کرد که مردم استان سیستان و بلوچستان از تندروی های سیاسی و مدهبی گذشته در استان خسته شده اند و به همین دلیل به مشی اعتدال گرایانه ی روحانی رای داده اند.


به گزارش ندای زاهدان سایت وابسته به محافل تندرو استان در مطلبی که با اندکی تغییرات از سرمقاله شریعمتداری در روزنامه کیهان کپی برداری شده است ناخواسته اعتراف کرد که مردم استان سیستان و بلوچستان از تندروی های سیاسی و مذهبی گذشته در استان خسته شده اند و به همین دلیل به مشی اعتدال گرایانه ی روحانی رای داده اند.
این سایت در مطلبی به عنوان "چرا اکثریت مردم استان به روانی رای دادند؟" نوتشه است :
" آقای روحانی از ابتدای ورود تبلیغات ریاست جمهوری خود را فردی معتدل و دور از اصلاح طلبان افرای و اصولگرایان تندرو معرفی کرد. به نظر می آید مردم این استان که سالهاست از تندروی مذهبی و سیاسی خسته شده اند شعار اعتدال ایشان را بیشتر پسندیدند."
البته معلوم نیست حال که این سایت به انزجار مردم از تندروی مذهبی و سیاسی پی برده آیا در خصوص رویه خود تجدید نظر خواهد کرد یا خیر؟
این سایت در بخش دیگری نوشته است :"یکی دیگر از دلایل بالای رای آوری بالای حسن روحانی خود روحانی بودن ایشان بود. همچنانکه نعمت زاده مسوول ستاد انتخابات ایشان نیز به این نکته اشاره کرده که یکی از دلایل رای آوری روحانی احترام مردم به لباس روحانیت است. این موضوع در مورد مردم استان بسیار پررنگ تر می باشد زیرا نگاه مذهبی در میان مردم سیستان و بلوچستان بسیار پررنگ می باشد و مردم شیعه و سنی برای روحانیت احترام و جایگاه ویژه ای در این استان قائل هستند." . این مسئله نیز اگر درست باشد مشخص می کند که سایت مذکور به حرمت و احترامی که روحانیون شیعه و سنی بین مردم دارند آگاه است، حال باید پرسید دلیل اینکه این سایت تندرو مرتب در نوشته هایش از مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت که بین مردم سنی استان و اکثریت اهل تشیع دارای حرمت و احترام هست با عنوان " عبدالحمید " یاد می کند چیست؟ آیا این مصداق بارز بی حرمتی به افراد مورد احترام مردم نیست؟ آیا کسی که حرمت و آبروی خود را از جایگاه مذهبی و مردمیش دارد با چنین اقداماتی تحقیر می شود؟
همچنین این سایت که کاندیدای مورد نظرش فقط 9 درصد آرای زاهدان را کسب کرد در جای دیگری آورده است :" از سوی دیگر همچنانکه بسیاری از ناظرین سیاسی در کشور نیز به آن اشاره کرده اند یکی از دلایل رای آوری روحانی در سطح کشور مشکلات اقتصادی این روزها و این تصور مردم که روحانی بیشتر از همه به دنبال خاتمه دادن به وضعیت موجود می باشد، بوده است. این دلیل مهم برای رای دادن مردم استان سیستان و بلوچستان که اکثرا از اقشار کم درآمد جامعه می باشند بسیار پررنگتر از نقاط دیگر کشور بوده است." . در اینجا نیز سایت مذکور با اشاره به اوضاع بد اقتصادی که مسبب آن دولت احمدی نژاد با حمایت ویژه و تمام قد اصولگرایان و ازجمله جناب دکتر شهریاری با آن سخنرانی های مشهورش در دفاع از احمدی نژاد ،بوده است ناخواسته به عملکرد ضعیف اصولگرایان اعتراف می کند.
امیدواریم این سایت که تمام مطالب قبلیش موجود می باشد و مدام از گرایش بی نظیر مردم استان به کاندیدای مورد نظرش سخن میگفت ، هر جا که برای کاندیدای خود قولی از برخی افراد با نفوذ میگرفت انها را محترمانه خطاب می کرد و وقتی نتیجه آنچه که میخواست نبود با بی احترامی خطابش می کرد، سایتی که در تمام سالهای گذشته با تندروی سیاسی و مذهبی موجب بدبینی مردم شیعه و سنی به یکدیگر شده بود ، سایتی که بدون اینکه جرمی ثابت شده باشد به دیگران تهمت می زد اینک صدای مردم ایران و استان و خواست های واقعی آنان را شنیده باشد و این اعترافات واقعی باشد، همکاران ما در این سایت باید با در نظر گرفتن همه ی موارد در رویه خود تجدید نظر اساسی کرده و همانطور که خود گفته اند تندروی سیاسی و مذهبی را کنار گذاشته و در جهت وحدت،پیشرفت و سرافرازی ایران عزیز گام بردارند.
مطمئنا مردم ما هر شخص یا گروهی را که صادقانه به دامان ملت بازگردد با روی گشاده خواهند پذیرفت.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر