v

v

۱۳۹۲/۰۳/۱۸

انتخابات نمایشی، ابزاری برای فریب افکار عمومی در دست حکومتفضای خفقان سیاسی و نبود آزادی مطبوعات و عدم وجود جریانات و احزاب و گروههای مستقل نماینده بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی مستقل، نهاد های حقوق بشری و فرهنگی- اجتماعی، زمينه ساز رشد و تقويت باندبازيهاى مافيايى و فرقه گرايى هاى عقب مانده شده است. در چنين فضايى٬ برگزاری هر گونه انتخاباتی در ایران با اصل "اعمال اراده و حاكميت مردم" در تضاد بوده و كاملاً بي معنى ميباشد.
از همان ابتدای تاسیس رژیم جمهوری اسلامی، برگزاری انتخابات فقط ابزاری برای بهره برداری سیاسی و مشروعیت بخشیدن به سرکوبهای رژیم بوده است٬ و انتخابات ریاست جمهوری 24 خردادماه جاری، نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ بلكه با در نظرداشت موقعيت بسيار ضعيف بين المللى و رسوايى انتخابات پيشين و رد صلاحيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام٬ بسى نيازمندتر به برگزارى هر چه وزين تر چنين نمايش مضحكه آميزى ميباشد.

در نظام تبعيض گر جمهوری اسلامی ایران٬ اکثریت بالاى مردم بلوچ بدليل شيعه دوازده امامى نبودن، از دخالت در روند تحولات سیاسی و اقتصادى و تصیم گیریهای خرد و کلان اداره کشور وهمچنين حق انتخاب شدن براى منسب ریاست جمهوری و ساير مقامات بالاى اجرايی، به صورت قانونی محروم و منع گردیده اند.

برای مردمی که تبعیض و سرکوب، طبق قانون اساسی كشور عليه آنان سيستماتيك شده و هدف انواع مختلف تبعیض ها ى سياسى٬ اقتصادى٬ فرهنگى و اجتماعى قرار دارند، تحت ضوابط و قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران، شركت در انتخابات نمايشى رژيم هیچگونه تحول سیاسی و اقتصادی و یا بهبود و رفاه اجتماعی ایی را، براى آنان به همراه نخواهد داشت!
فضای خفقان سیاسی و نبود آزادی مطبوعات و عدم وجود جریانات و احزاب و گروههای مستقل نماینده بخش های مختلف اجتماعی و سیاسی مستقل، نهاد های حقوق بشری و فرهنگی- اجتماعی، زمينه ساز رشد و تقويت باندبازيهاى مافيايى و فرقه گرايى هاى عقب مانده شده است. در چنين فضايى٬ برگزاری هر گونه انتخاباتی در ایران با اصل "اعمال اراده و حاكميت مردم" در تضاد بوده و كاملاً بي معنى ميباشد.

در غياب آزاديهاى دموكراتيك و نادیده گرفتن قوانین و معیارهای جهانشمول بین المللی و بى اعتنايى به معاهدات سازمان ملل متحد٬ براه انداختن نمایش های انتخاباتى٬ نظام ولايت مطلقه فقيه٬ هدفى جز استمرار سرکوب بیشتر مردم و پایمال کردن حقوق شهروندی مردمان ايران و بی اعتنایی به حقوق و مطالبات برابرى طلبانه مليتهاى ساكن ايران٬ زنان٬ كارگران و زحمتكشان، ندارد.
رفتن به پای صندوق هاى رای گیری در جلوی دوربین های تبلیغاتی رژیم براى انتخاب رئیس جمهورى، به معناى مشروعیت دادن به وجهه رژیم در نزد افکار عمومی جهان و در همانحال به معنی رضايت و سپردن عنان هست و نیست، اراده و اختیار فردی و جمعى خود، به حکومتی است که از بدو تأسيس، از باورهاى دینى و احساسات پاک مردم، برای ماجراجویی های فرقه اى و جناحى خود، در ترويج تروريسم و بنيادگرايى ارتجاعى بهره برداری نموده است.

حکومت هر برگه رای ریخته شده در صندوق های رای گیری را به مثابه رای دادن و راضی بودن مردم از نظام جمهوری اسلامی تلقی كرده و از این طریق به تشديد خفقان، و تبعیض و تحقير سيستماتيك، پایمال کردن حقوق اولیه شهروندی و سرکوب آنانی که در مسیر فکری رژیم نبوده و "دگر انديش" اند، را ادامه میدهد.

با در نظر گرفتن روند تاكنونى و فضاى حاكم بر برگزاری انتخابات٬ و وجود قانون اساسی کنونی و قدرت مطلقه ولایت فقیه و نهادهاى تحت امر او در ايران ، حزب مردم بلوچستان شرکت کردن مردم بلوچ در انتخابات 24 خردادماه را جوازی به حکومت برای استمرار سرکوب٬ خفقان، تبعیض سیاسی٬ اقتصادی٬ فرهنگى و مذهبى بیشتر بر ملت بلوچ، تلقی كرده و نتیجه این انتخابات تحميلى و فرمایشی را همچون گذشته بی ثمر میداند.

حزب مرم بلوچستان
خردادماه 1392
Source: حزب مردم بلوچستان، BPP

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر