v

v

۱۳۹۲/۰۵/۱۳

بمناسبت پنجمین سالگرد شهادت اولین وبلاگ نویس شهید جهان و فعال مدنی سرزمین آفتاب یعقوب مهرنهادمرداد یا 4 آگوست یادآور روزی سیاه و اسفناک برای ملت بلوچ در تاریخ بلوچستان وحافظه ملی آن باقی خواهد ماند 14
بمناسبت پنجمین سالگرد شهادت اولین وبلاگ نویس شهید جهان و فعال مدنی سرزمین آفتاب یعقوب مهرنهاد

14 مرداد یا 4 آگوست یادآور روزی سیاه و اسفناک برای ملت بلوچ در تاریخ بلوچستان وحافظه ملی آن باقی خواهد ماند. در چنین روزی دژخیمان آزادی و عدالت اجتماعی وبلاگ نویس و دبیرکل انجمن جوانان صدای عدالت زاهدان را بعد از یکسال زندان و شکنجه های طاقت فرسا به تیرک دار سپردند و ملتی را از جوانی پرسشگر و رهبری اندیشمند ؛ توانا و جسور محروم کردند. از آن روز سیاه تا کنون 5 سال می گذرد.

شهید یعقوب مهرنهاد با سلاح اندیشه و قلم خود و با اعتقاد به مبارزه مدنی و پرهیز از خشونت به دادخواهی از حقوق ملی و رفع ستم از ملت بلوچ و مبارزه با نظام استبداد- مذهبی ایران برخاسته بود. امّا از آنجایی که رژیم استبداد- آخوندی ایران حتی تاب فعالیتهای مدنی را هم در مناطق ملی نشین را ندارد بعد از گذشت اندک زمانی از فعالیت انجمن جوانان صدای عدالت زاهدان؛ حاکمان جنایت پیشه رژیم آخوندی ایران؛ دبیرکل آن یعقوب مهر نهاد را دستگیر و بعد از یک سال زندان و شکنجه به چوبه دار سپرده و به شهادت می رسانند. و بدین ترتیب نام این مبارز اندیشمند مدنی بعنوان اولین وبلاگ نویس اعدامی در تاریخ بشریت به ثبت می رسد.

رژیم سفاک آخوندی ایران تصور می کرد که شاید با اعدام یعقوب مهرنهاد می تواند اندیشه حق طلبی و مبارزه برای حقوق ملی در بلوچستان را تضعیف کند و یا برای مدتی به عقب به براند. غافل از این که شهادت یعقوب مهرنهاد؛ این سمبل مبارزات مدنی بلوچستان به این حق طلبی وخواسته های ملی ملت بلوچ شتاب بیشتری می بخشد و رژیم جنایتکار ایران را در مقابل عزم یکپارچه نیروهای ملی بلوچستان و آزادیخواهان ایران و جهان قرار می دهد.

با گذشت پنج سال از شهادت یعقوب مهرنهاد؛ نه تنها ذره ای ازطرف داران ورهروان تفکر و اندیشه حق طلبی و عدالت خواهی وی کاسته نشده ؛ بلکه با گذشت هر روز بر تعداد رهروان تفکر و اندیشه وی افزوده می شود و حقانیت فعالیت ها و مبارزات وی برای دستیابی به حقوق حقه ملت بلوچ بر مردم بلوچستان و جهان آشکارتر می شود و از طرف دیگر باطل بودن رژیم فاشیستی ایران نمایان تر می گردد.

حزب مردم بلوچستان ضمن بزرگداشت خاطره شهادت یعقوب مهرنهاد و شهدای بلوچستان این اطمینان را به ملت بلوچ می دهد که حزب مردم بلوچستان در راه رسیدن مردم بلوچستان به حاکمیت ملی لحظه ای از مبارزه و تلاش درنگ نخواهد کرد. حزب مردم بلوچستان اطمینان دارد که ملت بلوچ با فداکاری و از خود گذشتگی مبارزات جوانان خود را سازمان داده وبا تلاش و مقاومت خود مشکلات را از مسیر راه کنار زده و حق حاکمیت ملی خود را باز خواهد یافت.
برقرار باد حاکمیت ملی مردم بلوچ بر بلوچستان
حزب مردم بلوچستان
4 آگوست 2013


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر