v

v

۱۳۹۲/۰۸/۱۱

اعلام حمايت حزب مردم بلوچستان از تظاهرات روز یکشنبه 3 نوامبر در Mynttorget, Stockholm, Sweden.اعدام 16 زندانی سیاسی و عقيدتی بلوچ در زاهدان در روز شنبه 4 آبان ماه 1392 وهمزمان دو جوان تبعيدی ديگربلوچ در زندانهای همدان و خرم آباد، بقصد انتقام گيری
اعلام حمايت حزب مردم بلوچستان از تظاهرات روز یکشنبه 3 نوامبر در Mynttorget, Stockholm, Sweden.

"گروه حقوق بشر بلوچستان"، در اعتراض به اعدام  16 زندانی سیاسی و عقيدتی بلوچ و دو زندنی سياسی کرد در روز 4 آبانماه 1392، فراخوانی مبنی بر برگزاری تظاهراتی در روز یکشنبه 3 نوامبر ساعت 13:00 در    Mynttorget, Stockholm, Sweden منتشر نموده است۔
در اين فراخوان از افراد و سازمانها و احزاب اپوزيسيون مخالف اعدام، تقاضای شرکت در اين تظاهرات در محکوميت رژيم جمهوری اسلامی ايران شده است۔ 
بدينوسيله، حزب مردم بلوچستان در پاسخ به اين فراخوان، حمايت و شرکت خود در اين تظاهرات اعتراضی را در همراهی با ديگر نيروهای مخالف اعدام اعلام ميدارد۔
رژيم جمهوری اسلامی ايران، هزاران نفر از جوانان بلوچ را به بهانه های گوناگون تحت شکنجه های قرون وسطايی در سياهچالهای مخوف خود به گروگان گرفته است۔ آمار به گروگان گرفته شدگان بلوچ بقدری بالاست که بيش از ظرفيت سياه چالهای رژيم در استان بلوچستان بوده و به زندانهای استان های ديگر ايران منتقل ميگردند۔  زندانیان سیاسی و عقیدتی و قربانيان اقتصادی واجتماعی  بلوچ، از هرگونه حقوق انسانی بی بهره اند و رژیم جمهوری اسلامی ایران رفتاری ددمنشانه، و نگاهی غيرخودی و بیگانه محوربا آنها دارد۔ 
اعدام 16 زندانی سیاسی و عقيدتی بلوچ در زاهدان در روز شنبه 4 آبان ماه 1392 وهمزمان دو جوان تبعيدی ديگربلوچ  در زندانهای همدان و خرم آباد،  بقصد انتقام گيری از کشته شدن 14 نيروی انتظامی روز پيش در درگيری با گروه های مسلح بلوچ درمنطقه مرزی ،  برای ثبت در تاريخ مملو ازجنايت اين نظام و نشانی بارز از حاکميت تفکر فرقه ای و شوونیستی بر ایران و دشمنی نظام حاکم با مردم بلوچ که برای دستیابی به حقوق ملی و انسانی خود مقومت ميکنند، ميباشد۔
کشتار همزمان فرزندان  بلوچستان و کردستان نشان یکسانی ستم ملی بر اين دو ملت و ملل تحت ستم ديگر در ايران ميباشد و بدون شک اين همدردی ها  سبب  همبستگی هرچه بیشتر درادامه مبارزه ای هر چه همبسته تر و پيوسته تر درميان آنان تا فردای پيروزی و دستيابی به حقوق ملی و انسانی شان خواهد گشت۔


زمان و مکان تظاهرات:
زمان: ساعت  یک بعد از ظهر روز یکشنبه 3 نوامبر 2013
مکان: Mynttorget, Stockholm
حزب مردم بلوچستان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر