v

v

۱۳۹۲/۰۸/۱۱

دستگيری جوانان در سراوانپس از اعدام 16زندانی سياسی در زاهدان، رژيم جنايتکار آخوندی تعدادی از جوانان را در سراوان در استان سيستان و بلوچستان دستگير کرد.

پس از اعدام 16زندانی سياسی در زاهدان، رژيم جنايتکار آخوندی تعدادی از جوانان را در سراوان در استان سيستان و بلوچستان دستگير کرد.

اسامی دوازده نفر از دستگير شدگان عبارتند از:

 رسول ملازهی،
 حسين حسن زهی،
 سيف الله حسن زهی؛
 گل محمد ريگی؛
 احمد براهوئی؛
عبدالکريم شه بخش؛
 رضا شه بخش؛
 احمد زهوکی؛
 عثمان ريگی؛
خير انديش بامری؛
 عيدوک نارويی
 اسلام نارويی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر