v

v

۱۳۹۱/۰۷/۰۵

دستگیری در 16 سالگی، 15 سال زندانی وعاقبت بی خبری از محمد صابر ملک رئیسی زندانی سیاسی بلوچ سازمان حقوق بشر بلوچستانعبید رئیسی که برای نجات جان خود مجبور به ترک کشور شد بود، ماموران وزارات اطلاعات ایران بار‌ها برای بازگشت و تحویل دادن خود به اطلاعات، اقدام به تهدید خانواده وی از طریق صدور حکم اعدام برای محمد صابر، برای تحت فشار به خانواده، کرده‌ بودند.
محمد صابر ملک رئیسی در 24 سپتامبر سال 2009 در سن 16 سالگی در مقابل جرم برادرش آقای عبید رئیسی فعال صنفی و فرهنگی بلوچ بود توسط اطلاعات به گروگان گرفته شد، بعد از شکنجه، تهدید به اعدام ومحروم بودن از ملاقات با خانواده، در سال 2011 به 15 سال زندان محکوم شد.
عبید رئیسی که برای نجات جان خود مجبور به ترک کشور شد بود، ماموران وزارات اطلاعات ایران بار‌ها برای بازگشت و تحویل دادن خود به اطلاعات، اقدام به تهدید خانواده وی از طریق صدور حکم اعدام برای محمد صابر، برای تحت فشار به خانواده، کرده‌ بودند.
محمد صابر یکی از جوان¬ترین زندانیانی سیاسی است. او بدون اینکه جرمی داشته باشد برای تهدید خانواده به گروگان گرفته شد است. بعد از دو سال زندانی بدون دسترسی به وکیل مدافع به 15 سال زندان محکوم شد است.
طبق بررسی خبرگزاری فعالان حقوق بشر ایران، هرانا مواردی که در دستگیری و زندانی محمد صابر ملک رئیسی نقض شده است بر اساس زیر است:
• ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان باید با نظارت لازم، اجازه ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوستان خود در فواصل زمانی معین را داشته باشند. این ارتباط می‌تواند شامل نامه نگاری و تماس تلفنی یا ملاقات حضوری در زندان باشد.
• ماده ۳۷ کنوانسیون حقوق زندانیان: زندانیان باید با نظارت لازم، اجازه ارتباط برقرار کردن با خانواده و دوستان خود در فواصل زمانی معین را داشته باشند. این ارتباط می‌تواند شامل نامه نگاری و تماس تلفنی یا ملاقات حضوری در زندان باشد.
• ماده ۱۸۰ آئین
نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و مته‌مان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‌‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏‌ها انجام می‌‏پذیرد.
سازمان حقوق بشر بلوچستان
20120924

Source: Recieved by eamil

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر