v

v

۱۳۹۱/۱۲/۰۴

نسل کشی هزاره در پاکستان و جولان کرکسان ولایت فقیه



آخرین جنایت این گروه های تروریستی و اربابان آنان در روز ۱۶ فبروری ۲۰۱۳، به کشته و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن از مردم هزاره انجامید. آنان با انفجار حدود ۱۰۰۰ کیلو گرم مواد منفجره در جمعیت انبوه هزاره در کویته دست به این عمل وحشیانه و ضد انسانی زدند. جنایت در همین جا به پایان نرسید و بلافاصله کرکسان ولایت فقیه در گروه های تروریستی مانند مجلس وحدت مسلمین پاکستان از راه رسیدند

شبکه همبستگی تورک های آذری و هزاره: هنوز چند روزی از کشتار مردم هزاره در شهر کویته پاکستان در ماه نخست سال روان میلادی نگذشت که دشمنان مردم هزاره بار دیگر دست به جنایت زدند تا بر صفحات خونین تاریخ بیافزایند. با کشته و زخمی شدن صدها تن از مردم هزاره در کویته ی پاکستان، نسل کشی و ژنوساید مردم هزاره ادامه پیدا کرد و جامعه جهانی و مدعیان دفاع از حقوق انسانی و امضا کنندگان پیمان نامه ها و کنوانسیون هایی مانند کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل کشی، با سکوت مرگبار خود لکه ی ننگی دیگر از خود بر جای گذاشتند. در چند سال اخیر بیش از ۱۱۰۰ تن از مردم هزاره در پاکستان بصورت سازمان یافته هدف حملات گروه های تروریستی حمایت شده از طرف حکومت هایی مانند عربستان و سرویس های جاسوسی منطقه ای و بین المللی قرار گرفته و جان خود را از دست داده اند. گروه های تروریستی همچون طالبان و لشکر جنگهوی که بدنه ی اصلی آن را تروریست های پشتون تشکیل داده و به آلات و ابزار اصلی ماشین خشونت در منطقه تبدیل شده اند، در کشتار مردم هزاره بصورت مستقیم دخیل می باشند. آخرین جنایت این گروه های تروریستی و اربابان آنان در روز ۱۶ فبروری ۲۰۱۳، به کشته و زخمی شدن حدود ۳۰۰ تن از مردم هزاره انجامید. آنان با انفجار حدود ۱۰۰۰ کیلو گرم مواد منفجره در جمعیت انبوه هزاره در کویته دست به این عمل وحشیانه و ضد انسانی زدند. جنایت در همین جا به پایان نرسید و بلافاصله کرکسان ولایت فقیه در گروه های تروریستی مانند مجلس وحدت مسلمین پاکستان از راه رسیدند تا در زنجیره ی به هم پیوسته و مافیایی خود، بر جنازه های مردم هزاره رجز بخوانند و جولان بدهند. بخش قابل توجه این جنایات مستقیم مربوط به این حلقه های جاسوسی و مافیایی می باشد که در رقابت های خود با مافیای وهابی و ارتجاع سنتی، تروریزم شیعی را تبلیغ کرده و هویت مردم هزاره را مسخ کنند. آنان با انتشار گسترده ی عکس های کودکان قربانی در سوریه که به دست شرکای همین باندهای جاسوسی و مافیایی کشته شده اند، ژنوساید مردم هزاره را گسترده تر می کنند و بازی شوم خود را ادامه می دهند.
در چنین شرایطی جامعه ی بیدار و آگاه هزاره از مبارزه دست نکشیده و فعالیت های خود را برای افشای چهره هر دو طیف دست اندکار جنایت افزایش داده تا هر چه بیشتر از پیش با نیروی غیر مسلح با آن مقابله کند. جامعه هزاره همچنانکه که در طول تاریخ ثابت شده، از این جنایات سازمان یافته نیز سربلند خواهند کرد و نمونه ای برتر از حضور خود را در تاریخ بر جای خواهند گذاشت.
پیروزی از آن مردم هزاره است!
شبکه همبستگی تورک های آذری و هزاره

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر