v

v

۱۳۹۲/۰۲/۰۱

بیانهء شرکت کنندگان بلوچ در تظاهرات بروکسل به پشتیبانی از سالگرد انتفاضة ملت عرب الاحوازاشغال الاحواز در سال 1925 میلادی يعني هشتاد و هشت سال پيش توسط نیروهای سركوبگر رضاشاه، یاد آور اشغال بلوچستان در سال 1928 میلادی استبه عنوان بخشى از فعالين سياسى ملت بلوچ حاضر در اين تظاهرات٬ همدردی و پشتیبانی خود را از مبارزات حقطلبانه ملت بزرگ و تحت ستم عرب الاحواز و دیگر ملل ایران از صمیم قلب اعلام می داريم.

اشغال الاحواز در سال 1925 میلادی يعني هشتاد و هشت سال پيش توسط نیروهای سركوبگر رضاشاه، یاد آور اشغال بلوچستان در سال 1928 میلادی است كه ارتش اشاغالگررضا شاه پس از سرکوب و اشغال سرزمين مردم عرب الاحواز به بلوچستان اعزام گشت و بعد از سرکوب و کشتار مردم بلوچوشکست حکومت دوست محمد خان اعلام فتح بلوچستان را نمود.


امروزه با مبارزات مداوم وطولانی مدت 88 ساله مردم عرب الاحواز و 85 ساله مردم بلوچستان و دیگر ملل ایران از جمله کرد، ترک، لر و ترکمن ... اين مبارزه وارد فاز و شكل جدیدی از مقاومت توده اى شده است كه روز بروز با اتحاد ویک پارچگی ميان اين ملل به پیروزی نزدیکتر می شود وچندان فاصله ای برای به دست آوردن حقوق دموكراتيك و حاکمیت ملی بر سرزمين هاي تاريخى مان باقی نمانده است.

انتفاضة ملت عرب الاحواز در سال 2005 نقطه عطف مبارزات توده هاى مردم عربستان ایران است كه در 15 آپریل 2005 فرزندان اين ملت با شجاعت و با خون خود سطور تاریخی دیگری را رقم زدند و به تمام مردم دنیا اين پيام واضح و رسا که عرب احوازی و دیگر ملتهای ایران، تا رهایی کامل از ظلم و ستم و برابری حقوق وحاکمیت به سرنوشت خودشان دست از مبارزه و مقاومت بر نخواهند داشت و تسلیم نخواهند شد.

هر ساله با نزدیک شدن 15 آپریل نیروهای اشغالگر جمهوری اسلامی ایران شدت حملات خود را به مردم عرب افزایش می دهند. اخبار و گزارشات رسیده حاکی از آن است که در پی حملات نیروهای امنیتی به مناطق عرب نشین تعداد زیادی از شهروندان عرب دستگیر شده اند. در بین این دستگیر شدگان شخصیت های فرهنگی و نخبگان عرب هم دیده می شوند. بنابه گزارشهای حقوق بشری از احواز آمار بازداشت شدگان تاکنون به 255 نفر رسیده که لیست آن منتشر شده است.

هم اکنون صدها زندانی بی گناه بلوچ در سیاه چاله های جمهوری اسلامی ایران زیر شکنجه و در انتظار اعدام به سر می برند, کشتار و اعدام مردم بلوچ٬ همچون مردم عرب الاحواز و دیگر ملل تحت ستم در ایران بی درنگ ادامه دارد.

هم رزمان عرب احوازی،

اپوزیسیون سیاسی در بلوک مرکز گرا و احزاب سیاسی جامعه فارس ایران از تشتت و پراکندگی قابل توجهی رنج میبرد. هنوز بلوکهای سیاسی با دیدگاههای دمکراتیک در میان جامعه سیاسی فارس ایران كمرنگ ميباشند. یکی از علل مهم تشتت در جامعه سیاسی مرکزگرای ایران عدم پایبندی به اصولی دمکراسی و برابری حقوق ملل ساکن در ایران است.

بحران های درونی و تحریمها و فشارهای بیرونی جمهوری اسلامی را در شرایط بسیار ضعیف و تدافعى قرار داده است. شرایطی که میتواند بارقه های امید را برای تغییر رژیم در میان جنبشهای سیاسی موجود در کشور فراهم آورد.

در چنین وضعیتی همبستگی و اتحاد عمل میان ملت عرب احوازی، بلوچ، کرد، ترک, ترکمن و لر و دیگر ملیتهای ایران از ضروری ترین گامها جهت تاثیرگذاری بر فضای سیاسی و افکار عمومی مردم در ایران و جهان است.
 

سرنگونى رژیم جمهوری اسلامی ایران در گرو همبستگی تمامی ملل ایران و به میدان آوردن اراده جمعى این خلقها در تحقق آرمان حق تعيين سرنوشت در راستاى تأمين حآكميت ملى٬ دمکراسی و برابری است.

با درود بر تمامى شهیدان و اسيران ملل در بند جمهورى اسلامى ایران

جمعي از بلوچهای شرکت کننده در تظاهرات سالگرد انتفاضه ملت عرب الاحواز در بروکسل19 آپریل 2013

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر