v

v

۱۳۹۲/۰۲/۰۱

اعدام پنج زندانی که ۲ نفر از آنها از اتباع افغانستان بودند در زندان مرکزی زاهدان

بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز ۵ زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» صبح امروز ۵ زندانی در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.
بامداد روزشنبه ۳۱ فروردین ماه ،۵ زندانی که ۲ نفر آنها از اتباع افغانستان می باشند در زندان مرکزی زاهدان به دار آویخته شدند .سن زندانیان اعدام شده بین ۲۱ الی ۴۸ سال می باشد.آنها تحت عنوان حمل مواد مخدر اعدام شدند.
اسامی زندانیانی که صبح امروز در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند به قرار زیر می باشد:
۱ـ عباس کریمی ۲۱ ساله از اتباع افغانستان ، وی بیش از ۲ سال در زندان بسر می برد او در بند ۳ زندان زاهدان زندانی بود
۲ـ جعفر سردشتی ۲۳ ساله ، نزدیک به ۳ سال دربند ۲ زندان مرکزی زاهدان زندانی بود
۳ـ عبد الغنی گرگیت ۲۸ ساله ،نزدیک به ۲ سال و نیم در بند ۳ زندان زاهدان زندانی بود
۴ـ اقبال شه بخش
۵ ـ کشمیر عالی زهی ۴۸ ساله از اتباع افغانستان، از بند ۷ زندان مرکزی زاهدان
این پنج زندانی، روز پنجشنبه ۲۹ فروردین ماه به سلولهای انفرادی منتقل شدند و همزمان با انتقال آنها به سلولهای انفرادی تا به امروز ، ارتباط زندان با دنیای خارج از آن قطع شده بود
.
در حال حاضر حداقل ۱۰۰ زندانی در زندان مرکزی زاهدان در انتظار اجرای حکم اعدام بسر می برند.
از دو هفته پیش تا به امروز در زندانهای بندرعباس و عادل آباد شیراز و گوهردشت کرج، زاهدان ، کرمان و زندانهای دیگر ده ها زندانی اعدام شدند که اکثر آنها بصورت مخفیانه صورت گرفته است .قوه قضایه ولی فقیه آخوند علی خامنه ای تا این لحظه ، اعدام هایی که در زندانهای بندر عباس وگوهردشت کرج به اجرا در آمده است را اعلام ننموده است . و این مسئله خود نشان دهنده اعدام های گسترده و مخفیانه در زندانهای ولی فقیه می باشد.
آخوند صادق لاریجانی از جنایتکاران علیه بشریت که نام وی در لیست ناقضین بین المللی حقوق بشر می باشد احکام اعدام را مورد تایید و دستور اجرای آنها را صادر می کند. این آخوند جنایتکار علیه بشریت منصوب آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم در قوه قضاییه می باشد و فرامین وی را به اجرا در می آورد. هدف از این اعدام ها ایجاد فضای رعب و وحشت در جامعه می باشد بخصوص که جامعه ایران در آستانه انفجار عمومی قرار دارد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، اعدام زندانیان که بصورت مستمر در زندانهای مختلف ولی فقیه و یا میادین شهرها به اجرا گذاشته می شود را به عنوان جنایت علیه بشریت محکوم می کند و از دبیر کل ، کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مجامع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت آخوندها در ایران و بخصوص پرونده آخوند علی خامنه ای ولی فقیه رژیم به دادگاه کیفری بین المللی است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
۳۱ فروردین ۹۲ برابر با ۲۰ آ وریل ۲۰۱۳


گزارش فوق به سازمانهای زیر ارسال گردید:
دبیر کل ملل متحد
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه اعدام سازمان ملل متحد
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد
سازمان عفو بین الملل


info@hrdai.net
www.hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر